On 22 June we published a small update to the Welsh taxes outlook based on recent developments in land transaction tax and landfill disposals tax receipts.

Ar 22 Mehefin cyhoeddwyd diweddariad bach gennym i ragolygon trethi Cymru yn seiliedig ar ddatblygiadau diweddar mewn derbyniadau treth trafodion tir a derbyniadau treth gwarediadau tirlenwi.

Read the Welsh taxes outlook update